Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και δεν αφορά σε κάθε περίπτωση στην συνολική επίδοση του παιδιού στο σχολείο αλλά μπορεί να εντοπίζεται στα σημεία. Ένα παιδί μπορεί να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά σε μία ή περισσότερες κατηγορίες της μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία παραπέμπουν σε μαθησιακή δυσκολία.

Οι δυσκολίες γίνονται πιο έντονα αντιληπτές με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Εφόσον το παιδί δεν παρουσιάσει προηγούμενα δείγματα δυσκολιών προτείνεται να δίνεται ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών προσαρμογής στα νέα δεδομένα κάθε διδακτικής βαθμίδας. Αν όμως, οι δυσκολίες συνεχίσουν να επιμένουν τότε κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση από ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Παρ’ όλο που υπάρχει η τάση οι μαθησιακές δυσκολίες να συσχετίζονται με τα κατεξοχήν σχολικά μαθήματα όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία, η γραφή, τα μαθηματικά, δείγματα για την πρώιμη ανίχνευση μπορεί να υπάρχουν ήδη από την προσχολική ηλικία.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η άμεση αξιολόγηση από ειδικούς έτσι ώστε πάνω απ’ όλα, με την κατάλληλη παρέμβαση, να διασφαλιστεί η αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των παιδιών. Όταν τα παιδιά λαμβάνουν εξειδικευμένη παρέμβαση οι δυσκολίες τους βελτιώνονται αισθητά και τα ίδια νιώθουν ικανά.

Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πότε πρέπει να επισκεφθώ έναν Ειδικό Θεραπευτή?

Το Ινστιτούτο Παιιδιού και Εφήβου συμβουλεύει να επισκεφθείτε άμεσα έναν Ειδικό Θεραπευτή για αξιολόγηση όταν:

  • ο δάσκαλος παραπέμπει το παιδί σας σε κάποιον ειδικό για αξιολόγηση
  • όταν υπάρχει γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα με διάγνωση διαταραχή λόγου
  • Όταν οι γονείς παρατηρούν στο παιδί τους κάποια από τα παρακάτω δείγματα ανάλογα με την ηλικία τους.

Δείγματα μαθησιακών δυσκολιών ανάλογα με την ηλικία

Δείγματα μαθησιακών δυσκολιών προσχολικής ηλικίας που εντοπίζονται:

Δείγματα μαθησιακών δυσκολιών κατά την σχολική ηλικία:

Εάν ανησυχείτε πως το παιδί σας παρουσιάζει κάποια από τα παραπάνω δείγματα μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε Ειδικό Θεραπευτή ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη αξιολόγηση.

Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου και η αξιολόγηση

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου απαρτίζεται από έμπειρους, καταρτισμένους Ειδικούς Παιδαγωγούς οι οποίοι αξιολογούν το κάθε παιδί ατομικά βασισμένοι σε σταθμισμένα και αναγνωρισμένα τεστ.

Η εμπειρία των θεραπευτών του Ινστιτούτου Παιδιού και Εφήβου βοηθά στο να αντιμετωπίσουν το κάθε παιδί με ξεχωριστό τρόπο βασισμένοι σε πολλούς παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, τυχόν προβλήματα υγείας του παιδιού και άλλες σημαντικές πληροφορίες οι οποίες συμβάλλουν σε ένα αξιόπιστο και επιστημονικό αποτέλεσμα.

Οι πληροφορίες αυτές δίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των γονέων με την Υπεύθυνη του Ινστιτούτου Παιδιού και Εφήβου κα Αμμάρι Ναταλί.

Γιατί τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται μέχρι τις 9 το βράδυ

Ας το παραδεχτούμε: είναι μέρες που ο ύπνος των παιδιών είναι απλά …

Διαβάζοντας στο σπίτι

Παιδεύεστε κάθε μέρα για να πείσετε το παιδί σας να τελειώσει τις εργασίες …

Πόσα δώρα είναι αρκετά στις γιορτές;

«Μαμά πόσα δώρα θα μου πάρεις τα Χριστούγεννα»; Τη στιγμή που το αγγελούδι …