Λυκούργου 6 Χαλάνδρι - 
logo

Τμήματα Μελέτης

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου λειτουργεί ως κέντρο αποκατάστασης σε τομείς όπως η Λογοθεραπεία, η Εργοθεραπεία, η Ειδική Διαπαιδαγώγηση κα. Αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πως η προετοιμασία μελέτης για την επόμενη ημέρα είναι δύσκολη προέκυψε η ιδέα, το Κέντρο μας να εντάξει
τα Τμήματα Μελέτης στο χώρο μας.

Η οργάνωση της σχολικής μελέτης καθώς και η σωστή και επαρκής μεθοδολογία που πρέπει να υποδείξουμε στο μαθητή σε τομείς μελέτης όπως η γραφή, η κατανόηση, τα μαθηματικά και δεν είναι υποχρέωση των γονιών.

Παρακολουθώντας τμήμα μελέτης, το παιδί αναπτύσσει κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες, οργανώνοντας και αξιοποιώντας σωστά τον καθημερινό του χρόνο. Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, το παιδί μέσω της συναναστροφής του με συνομηλίκους κοινωνικοποιείται και γίνεται μέλος μιας ομάδας, πηγαίνοντας ενάντια στον ατομικισμό που επιβάλλει η εποχή.

Ταυτόχρονα, δίνεται πολύτιμη βοήθεια, ώστε να λυθούν απορίες που δημιουργούνται στο σχολείο, να καλυφθούν κενά που έχουν δημιουργηθεί παλαιότερες χρονιές αλλά κυρίως να προετοιμαστεί επιτυχώς στις σχολικές υποχρεώσεις της επόμενης μέρας, επιστρέφοντας σπίτι του έτοιμο για παιχνίδι.

Επιστημονική Ομάδα και Τμήματα

Η Επιστημονική Ομάδα στο Κέντρο μας απαρτίζεται από Ειδικούς Παιδαγωγούς ακολουθώντας μεθοδολογία εφαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Τα τμήματα μας είναι έως και πενταμελή ώστε να μπορεί ο Ειδικός Παιδαγωγός να παρακολουθεί το κάθε παιδί ξεχωριστά με σκοπό να ολοκληρωθεί η μελέτη της επόμενης ημέρας αλλά και να λυθούν και οι όποιες απορίες.

Τμήματα
Νηπιαγωγείου
Δημοτικού

Τεστ και Αξιολόγηση

Η Ειδική επιστημονική ομάδα του Κέντρου παρέχει στο κάθε μαθητή ξεχωριστά ΠΡΙΝ ενταχθεί σε τμήμα μελέτης, ΤΕΣΤ ΕΙΔΙΚΑ τα οποία υπαγορεύουν το επίπεδο του αλλά και τις όποιες δυσκολίες του ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένος ο Ειδικός Παιδαγωγός.

Η αξιολόγηση σχετικά με την πορεία της σχολικής μελέτης γίνεται με δύο τρόπους στο κέντρο μας:
Επικοινωνία του Ειδικού Παιδαγωγού με δάσκαλο/α σχολείου του μαθητή εφόσον ο γονιός συναινεί και επιθυμεί. Είναι σημαντικό ο Ειδικός Παιδαγωγός να γνωρίζει την απόδοση του μαθητή στο ευρύτερο περιβάλλον όπως είναι το σχολείο.
Το Κέντρο μας δίνει στους γονείς γραπτή αξιολόγηση του μαθητή δύο φορές το χρόνο βασισμένη σε σταθμισμένα Τεστ σχετικά με την εξέλιξη του μαθητή.
Είναι σημαντικό σε μια εποχή με γρήγορους ρυθμούς, το παιδί να διαθέτει χρόνο για παιχνίδι, διεκδικώντας το αναφαίρετο δικαίωμα της παιδικότητας.

Θέλω να μάθω περισσότερα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας για περισσότερα άρθρα και ιδέες.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram