Λυκούργου 6 Χαλάνδρι - 
logo

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και δεν αφορά σε κάθε περίπτωση στην συνολική επίδοση του παιδιού στο σχολείο αλλά μπορεί να εντοπίζεται στα σημεία. Ένα παιδί μπορεί να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά σε μία ή περισσότερες κατηγορίες της μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία παραπέμπουν σε μαθησιακή δυσκολία.

Οι δυσκολίες γίνονται πιο έντονα αντιληπτές με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Εφόσον το παιδί δεν παρουσιάσει προηγούμενα δείγματα δυσκολιών προτείνεται να δίνεται ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών προσαρμογής στα νέα δεδομένα κάθε διδακτικής βαθμίδας. Αν όμως, οι δυσκολίες συνεχίσουν να επιμένουν τότε κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση από ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Παρ’ όλο που υπάρχει η τάση οι μαθησιακές δυσκολίες να συσχετίζονται με τα κατεξοχήν σχολικά μαθήματα όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία, η γραφή, τα μαθηματικά, δείγματα για την πρώιμη ανίχνευση μπορεί να υπάρχουν ήδη από την προσχολική ηλικία.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η άμεση αξιολόγηση από ειδικούς έτσι ώστε πάνω απ’ όλα, με την κατάλληλη παρέμβαση, να διασφαλιστεί η αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των παιδιών. Όταν τα παιδιά λαμβάνουν εξειδικευμένη παρέμβαση οι δυσκολίες τους βελτιώνονται αισθητά και τα ίδια νιώθουν ικανά.

Πότε πρέπει να επισκεφθώ έναν ειδικό παιδαγωγό?

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου συμβουλεύει να επισκεφθείτε άμεσα έναν ειδικό παιδαγωγό:
Ο δάσκαλος ή νηπιαγωγός παραπέμπει το παιδί σας σε κάποιον ειδικό για αξιολόγηση
Οι γονείς παρατηρείτε στο παιδί σας κάποια από τα παρακάτω δείγματα ανάλογα με την ηλικία τους.
Δείγματα μαθησιακών δυσκολιών προσχολικής ηλικίας που εντοπίζονται:

Στην αργή εξέλιξη του προφορικού λόγου

Στη δυσκολία του παιδιού να αντιληφθεί και να χρησιμοποιήσει σωστά χωρο-χρονικές έννοιες (δεξί –αριστερό, πάνω-κάτω, πριν-μετά)

Στην αδυναμία συγκράτησης πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη (μνήμη που μόλις αποκτήθηκε) και στη μακρόχρονη μνήμη

Σε δυσκολίες που αφορούν κινητικές δεξιότητες (π.χ. σωστό πιάσιμο του μολυβιού, τήρηση πλαισίων στη ζωγραφική)

Δείγματα μαθησιακών δυσκολιών κατά την σχολική ηλικία:

Στην ανάγνωση :

Δυσκολία στην αποκωδικοποίηση των ήχων, κυρίως των δίψηφων συμφώνων (π.χ. –στ, -τσ, -τζ, -ντ) και των δίψηφων φωνηέντων (π.χ. -αι, -οι)

Παραποιήσεις λέξεων, προσθήκη φθόγγων ή συλλαβών στις λέξεις, αντικαταστάσεις ή παραλείψεις φθόγγων, αντικαταστάσεις λέξεων με άλλες

Δυσκολία στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων

Πολύ αργός ρυθμός ανάγνωσης

Κομπιάσματα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης

Λάθος τονισμός

Απουσία χρήσης των σημείων στίξεως

Αποπροσανατολισμός, δηλαδή το παιδί χάνει την σειρά που βρίσκεται στο κείμενο

Δυσκολία στην απόδοση του κεντρικού νοήματος ενός κειμένου είτε προφορικά είτε γραπτά

Στη γραφή :

Αντικαταστάσεις γραμμάτων με άλλα γειτονικών μορφών (π.χ. χ-γ), διαφορετικά προσανατολισμένα γράμματα (ρ,9), παραλείψεις γραμμάτων (σκύλο αντί σκύλος), αντιστροφή φωνηέντων ή συμφώνων, αντιστροφή συλλαβών, αντιστροφή όλης της λέξης, σύνδεση των λέξεων (πχ. της μαμάς του- της μαμάςτου)

Απουσία σημείων στίξεως

Κακή χρήση των γραμμών (τα γράμματα δεν τοποθετούνται πάνω στη γραμμή) και των περιθωρίων

Ανάμειξη κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων

Γενική κακογραφία (υπερβολικά σβησίματα, ακανόνιστα ως προς το μέγεθος γράμματα, δυσανάγνωστα γράμματα, ανολοκλήρωτος σχηματισμός κάποιων γραμμάτων)

Τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων είναι ανομοιογενή

Αργοπορία κατά την αντιγραφή

Μειωμένη ταχύτητα γραφής

Στη αυθόρμητη γραφή :

Δυσκολία στην οργάνωση του περιεχομένου, έλλειψη συνοχής και σύνδεσης των νοημάτων

Περιορισμένες ιδέες

Έλλειψη πρωτοτυπίας και φαντασίας

Απλοϊκό και επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο

Περιορισμένες παράγραφοι ή απουσία παραγράφων

Προβλήματα στη δομή της πρότασης

Λάθη στην ορθογραφία και το συντακτικό

Λάθη στην χρήση των σημείων στίξεως

Στα μαθηματικά :

Δυσκολία στην επίλυση απλών μαθηματικών πράξεων

Δυσκολία στην αντίληψη των ποσοτήτων και των μεγεθών

Γενικότερη δυσκολία στην αντίληψη των μαθηματικών εννοιών και σχέσεων

Δυσκολία στις νοερές πράξεις αυτόματα και εμμονή στο μέτρημα με την χρήση των δαχτύλων

Δυσκολία στην επιλογή των σωστών πράξεων για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

Δυσκολία στην απομνημόνευση των δεδομένων και των ζητούμενων ενός μαθηματικού προβλήματος

Δυσκολία στην εφαρμογή μαθηματικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν πολλά βήματα

Αρκετή ώρα περισυλλογής για την επίλυση μιας πράξης ή ενός μαθηματικού προβλήματος

Δυσκολία προσανατολισμού στον χώρο, σύγχυση των εννοιών «δεξιά» και «αριστερά»

Αδυναμία συγκράτησης της προπαίδειας στη μνήμη

Εάν ανησυχείτε πως το παιδί σας παρουσιάζει κάποια από τα παραπάνω δείγματα μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε ειδικό παιδαγωγό ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη αξιολόγηση.

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου και η αξιολόγηση

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου απαρτίζεται από έμπειρους ειδικά καταρτισμένους Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Ειδικούς Παιδαγωγούς οι οποίοι αξιολογούν το κάθε παιδί ατομικά βασισμένοι σε σταθμισμένα και αναγνωρισμένα τεστ. Στην περίπτωση της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής θα χρειαστεί να γίνει αξιολόγηση από δύο ίσως και τρεις ειδικότητες θεραπευτών αφού οι ελλειψεις ενός παιδιού με ΔΑΔ είναι σε πολλούς τομείς.

Η εμπειρία των θεραπευτών του Ινστιτούτου Παιδιού και Εφήβου βοηθά στο να αντιμετωπίσουν το κάθε παιδί με ξεχωριστό τρόπο βασισμένοι σε πολλούς παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, τυχόν προβλήματα υγείας του παιδιού και άλλες σημαντικές πληροφορίες οι οποίες συμβάλλουν σε ένα αξιόπιστο και επιστημονικό αποτέλεσμα.

Οι πληροφορίες αυτές δίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των γονέων με την Υπεύθυνη του Ινστιτούτου Παιδιού και Εφήβου κα Αμμάρι Ναταλί.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας για περισσότερα άρθρα και ιδέες.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram