Λυκούργου 6 Χαλάνδρι - 210 67.40.368

Αυτισμός

Τι είναι ο αυτισμός

Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ) η οποία είναι συνήθως παρούσα από τη γέννηση του παιδιού, ωστόσο ένα παιδί μπορεί να αξιολογηθεί μετέπειτα. Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς τομείς οι οποίοι δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά και για αυτό το λόγο ονομάζονται «διάχυτες».

Ο αυτισμός μπορεί να επηρεάσει κάθε παιδί σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της κάθε οικογένειας. Επηρεάζει τέσσερις φορές περισσότερο τα αγόρια από ότι τα κορίτσια.

Πότε πρέπει να επισκεφθώ έναν Λογοθεραπευτή?

Το Ινστιτούτο Παιδιού και εφήβου συμβουλεύει να επισκεφθείτε άμεσα έναν Ειδικό Θεραπευτή:

 • Ο δάσκαλος ή νηπιαγωγός παραπέμπει το παιδί σας σε κάποιον ειδικό για αξιολόγηση
 • Υπάρχει γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα με διάγνωση διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ)
 • Οι γονείς παρατηρείτε στο παιδί σας κάποια από τα παρακάτω δείγματα ανάλογα με την ηλικία τους.
 • έχει μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση
 • έχει αδυναμία δημιουργίας φιλίας με παιδιά της ίδιας ηλικίας
 • έχει έλλειψη ενσυναίσθησης (υπάρχει δυσκολία στη κατανόηση των συναισθημάτων ενός άλλου παιδιού)
 • έχει καθυστέρηση ή έλλειψη ομιλίας
 • έχει προβλήματα στη διεξαγωγή συζήτησης (στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας, ηχολαλία)
 • έχει ανάγκη για ομοιομορφία και ρουτίνα
 • έχει στερεότυπες συμπεριφορές
 • δεν έχει ανταπόκριση όταν καλείται το όνομα του παιδιού
 • έχει τάση εστίασης της προσοχής σε ορισμένα αντικείμενα
 • έχει απουσία εκφράσεων στο πρόσωπο όταν το παιδί κοντεύει στην ηλικία των 12 μηνών
 • έχει έλλειψη αυθόρμητου παιχνιδιού με παίξιμο ρόλων ή κοινωνική μίμηση, ανάλογου με το αναπτυξιακό επίπεδο

Τα παραπάνω σημεία της συμπεριφοράς των παιδιών σχετίζονται με τον αυτισμό. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε παιδί που παρουσιάζει ένα ή περισσότερα από τα σημεία αυτά, θα παρουσιάσει αυτισμό. Είναι όμως μια ένδειξη ότι το παιδί δεν έχει πετύχει το αναπτυξιακό επίπεδο μιας συγκεκριμένης ηλικίας.

Πως μπορεί το Ινστιτούτο Παιδιού & Εφήβου να βοηθήσει ένα παιδί με ΔΑΔ

Η έγκαιρη παρέμβαση συμπεριφορικού ή γνωστικού τύπου, βοηθούν ουσιαστικά τα αυτιστικά παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Η προτεραιότητα μας στο Ινστιτούτο Παιδιού & Εφήβου είναι η αναγνώριση, η αποδοχή του προβλήματος και η εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Η θεραπεία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης εστιάζει στην απευαισθητοποίηση του παιδιού σε έντονα ερεθίσματα και στην αναδιοργάνωση του συστήματος πρόσληψης και επεξεργασίας αισθητηριακών πληροφοριών.

Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση στηρίζεται σε εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης, με συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, ανάλογους της σοβαρότητας της διαταραχής, της χρονολογικής ηλικίας και του αναπτυξιακού επιπέδου.

 

 

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου και η αξιολόγηση

Το Ινστιτούτο Παιδιού και Εφήβου απαρτίζεται από έμπειρους Ειδικά καταρτισμένους Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Ειδικούς Παιδαγωγούς οι οποίοι αξιολογούν το κάθε παιδί ατομικά βασισμένοι σε σταθμισμένα και αναγνωρισμένα τεστ. Στην περίπτωση της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής θα χρειαστεί να γίνει αξιολόγηση από δύο ίσως και τρεις ειδικότητες θεραπευτών αφού οι ελλειψεις ενός παιδιού με ΔΑΔ είναι σε πολλούς τομείς.

Η εμπειρία των θεραπευτών του Ινστιτούτου Παιδιού και Εφήβου βοηθά στο να αντιμετωπίσουν το κάθε παιδί με ξεχωριστό τρόπο βασισμένοι σε πολλούς παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, τυχόν προβλήματα υγείας του παιδιού και άλλες σημαντικές πληροφορίες οι οποίες συμβάλλουν σε ένα αξιόπιστο και επιστημονικό αποτέλεσμα.

Οι πληροφορίες αυτές δίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των γονέων με την Υπεύθυνη του Ινστιτούτου Παιδιού και Εφήβου κα Αμμάρι Ναταλί.

Οι ειδικοί θεραπευτές που συμμετέχουν στη θεραπεία ενός παιδιού με ΔΑΔ είναι οι:

 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Ειδικοί παιδαγωγοί
 • Ψυχολόγοι