Λυκούργου 6 Χαλάνδρι - 210 67.40.368

Συνεργασία λογοθεραπευτών με εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης του θεραπευτικού πλαισίου άρα και της γενίκευσης των νέων δεξιοτήτων που διδάσκονται σε ένα παιδί, ο ειδικός πρέπει να επιδιώκει την συνεργασία και την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του. Εξαιτίας των πολλών ωρών δραστηριοποίησης ενός παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και των έντονων αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό, τα προβλήματα του λόγου/ομιλίας μπορεί να εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα εκεί. Η διακύμανση των λαθών ενός παιδιού στο σχολείο σχετίζεται με τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τους συνομήλικους του αλλά και τους εκπαιδευτικούς του.
Ο εκπαιδευτικός οφείλει με την στάση του και την συμπεριφορά του απέναντι στο παιδί να αυξήσει την αυτοεκτίμηση και να επιβραβεύσει την προσπάθεια που αυτό καταβάλει δίνοντας του επιπλέον κίνητρα. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που συμβάλουν στην παραπομπή ενός παιδιού, που εμφανίζει δυσκολία, σε κάποιον ειδικό με στόχο την αξιολόγηση του προβλήματος. Βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η ικανότητα τους να κατανοούν την ύπαρξη αυτών τον προβλημάτων και τον διαχωρισμό τους από φυσιολογικές δυσκολίες βάση της ηλικίας.
H Glover (2015), με έρευνα της σε εκπαιδευτικούς και λογοθεραπευτές της ίδιας περιοχής παρουσίασε ευρήματα που φανερώνουν την ανάγκη για συνεργασία των δύο ειδικοτήτων. Αρχικά όλοι οι ερωτηθέντες θεώρησαν απαραίτητη την ύπαρξη ενός κοινού κώδικά συνεργασίας με σκοπό να βοηθηθούν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν διαταραχές και τα οποία φοιτούν σε δημοτικό σχολείο. Σε δεύτερη φάση το δείγμα που μελετήθηκε και ακολούθησε την διαδικασία αυτή φάνηκε να ξεπερνά ταχύτερα τις δυσκολίας και να αναπτύσσει επιπρόσθετες δεξιότητες επικοινωνίας από τα παιδιά στα οποία δεν υπήρχε συνεργασία των λογοθεραπευτών με τους εκπαιδευτικούς τους.
Η λογοθεραπευτές μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευτικούς για την είσοδο ενός παιδιού που αντιμετωπίζει κάποια διαταραχή μέσα από επιστολή πριν την είσοδο του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις αδυναμίες ενός παιδιού όσο και τα θετικά χαρακτηριστικά του. Αν η περίπτωση απαιτεί περισσότερες διευκρινήσεις και συμβουλές (είτε το κρίνει ο θεραπευτής είτε ο εκπαιδευτικός) τότε μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη επικοινωνία με σκοπό την δόμηση ενός περιβάλλοντος που θα βοηθά την ανάπτυξη του παιδιού.
H McCartey (1998), μετά από έρευνα επιστημών και των δύο κλάδων αναφέρει πως αν και η συνεργασία θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη δυσκολιών είναι αυτή που την περιθωριοποιεί και εμποδίζει τα παιδιά με διαταραχές λόγου-ομιλίας στην ενσωμάτωση μιας διευρυμένης θεραπευτικής προσέγγισης. Οι δυσκολίες που εμποδίζουν την πρακτική εφαρμογή αυτής της συνεργασία σύμφωνα με τους ειδικούς σχετίζονται με δομικά προβλήματα καθώς και την μειωμένη αλληλοκατανόηση. Επιπρόσθετα και οι δύο ειδικότητες δεν θέλουν να υπερβαίνουν τα όρια που τους επιτρέπει το εργασιακό τους περιβάλλον και να εισχωρούν σε αρμοδιότητες και υποδείξεις τρίτων ( Hartas, 2004).
Πέρα από αυτές τις δυσκολίες οργάνωσης η διαδικασία συνεργασίας συναντά και δυσκολίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Baxter et all ( 2009), εκπαιδευτικοί και λογοθεραπευτές έχουν δει σημαντικά αποτελέσματα βελτίωσης σε περιπτώσεις παιδιών που ακολουθούν πρόγραμμα συνεργασίας σχολείου- λογοθεραπείας, αλλά ο προγραμματισμός δυσχεραίνει την πρακτική εφαρμογή αυτού του τρόπου αποκατάστασης. Ας μην ξεχνάμε ότι το σχολείο λειτουργεί στα πλαίσια μιας ομάδας, δηλαδή της τάξης ενώ η λογοθεραπεία στηρίζεται στην εξατομικευμένη παρέμβαση γεγονός που από μόνο του δημιουργεί εμπόδια σε περαιτέρω συνεργασία πέρα από τυπικές ενημερώσεις και χορήγηση συμβουλευτικής γραμμής.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί πρόσθετα να αξιολογήσει την πορεία της θεραπευτικής προσέγγισης αν του ζητηθεί στέλνοντας μια έκθεση προόδου αναφορικά με όσο βλέπει στο σχολικό περιβάλλον. Η παρουσία του παιδιού τόσο από πλευράς χαρακτηριστικών μαθησιακής ικανότητας όσο και από στοιχεία συμπεριφοράς και κοινωνικότητας μπορούν να παρουσιαστούν και στου γονείς του παιδιού με σκοπό την ενημέρωση των ειδικών θεραπευτών. Παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια μια συνεργασία εκπαιδευτικών- λογοθεραπευτών και γονέων καθιστά ολοκληρωμένο ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας και βοηθά στην γενίκευση και αξιολόγηση κατάκτησης των νέων δεξιοτήτων. Για τον λόγο αυτό ο έλεγχος και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός παιδιού θα πρέπει να απασχολεί άμεσα και τους τρεις.

Βασιλειάδης Παναγιώτης
Λογοθεραπευτής